Wanneer

6 juni 2014

Begint om 20:00

Waar

Amsterdam

Nacht van de Universiteit

De Academie ter discussie!

Wat is er mis, hoe moet het verbeterd worden?

Doe mee, Denk mee!

De universiteit is in de achterliggende decennia ingrijpend veranderd: er zijn veel meer studenten dan in het verleden, wetenschap is internationaler en specialistischer geworden, onderwijs lijkt minder belangrijk te zijn dan onderzoek en de competitie om geld is groot. Inmiddels zwelt ook de kritiek aan. Volgens sommigen is de universiteit een koekjesfabriek geworden! Kleine studies verdwijnen als gevolg van een eenzijdige economische rationaliteit. Het denken in aantallen voert de boventoon, de massa en conformisme regeren. De kwaliteit van het onderwijs laat in veel gevallen te wensen over. Academische vorming en taalbeheersing schieten tekort, soms zelfs bij docenten. Bij veel studenten ontbreekt het aan een academische grondhouding. Docenten en onderzoekers zijn onder een publicatieregime geplaatst met perverse prikkels die fraude en verwatering van onderzoek in de hand werken. Het gelddenken en het bureaucratisch management vieren hoogtij. Het is daarom tijd de balans op te maken: wat hebben deze veranderingen ons gebracht? Wat is er gebeurd met de academische vorming en vrijheid? Wat is er mis en wat moet er verbeterd worden? Wat is de plaats van de universiteit in onze samenleving? Wat is haar lokale taak, wat is haar verantwoordelijkheid voor het gehele onderwijs en de publieke ruimte? Het wordt hoog tijd daarover kritisch na te denken!

Dat willen we doen tijdens de Nacht van de Universiteit: met debatten, scherpe analyses, prachtige colleges, film en nog veel meer - van acht uur 's avonds tot acht uur 's ochtends! We hebben veel spelers die van belang zijn voor het debat over de universiteit bij elkaar gebracht: Van bekende felle criticasters van de huidige universiteit als Ewald Engelen, Huub Dijstelbloem (Science in Transition) Chris Lorenz en Willem Schinkel (bestuurslid Wetenschapsbeleid van De Jonge Akademie) tot de voorzitter van de VSNU Karl Dittrich, de president van de KNAW Hans Clevers, rectoren van de universiteit als Rik Torfs (KU Leuven) en Frank van der Duyn Schouten (VU). Ook studenten doen vol op mee; en natuurlijk zijn de politiek en de ambtenarij vertegenwoordigd. Binnenkort meer daarover. Onze ambitie is niet dat we alleen maar een avond gezellig met elkaar gaan discussiëren. We willen dat er daadwerkelijk iets verandert. In de loop van de nacht willen we daarom met de betrokken partijen een aantal voorstellen formuleren ter verbetering: op naar een nieuwe morgen! En ja, dan is er natuurlijk ook cabaret en muziek, want er mag ook gelachen worden en gedanst! Vanaf 02:00 is het feest in de prachtige Rode Zaal van de Brakke Grond met onder andere DJ's Rob Hes en Mike Ravelli. Ondertussen zijn er ook nachtcolleges, workshops, films en performances. Om 07:00 sluiten we de nacht af met een gezamenlijk ontbijt in het NRC Restaurant Cafe. De Nes staat het eerste weekeinde van juni in het teken van de universiteit!

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €17,50 inclusief de bundel "Waartoe is de universiteit op aarde?" die verschijnt bij uitgeverij Boom én heel 2014 gratis lidmaatschap van Beter Onderwijs Nederland.Bekijk Minder Bekijk Meer
0 0 0 Dagen
0 0 Uren
0 0 Minuten
0 0 Seconden
Hallo

Denk mee, Doe mee!Om de noodzaak tot verandering kracht bij te zetten is het van groot belang dat er zoveel mogelijk mensen meedoen met dit initiatief: in de eerste plaats de leden van de academische gemeenschap zelf - en vooral de studenten en docenten! – en verder iedereen die de universiteit, de wetenschap en het onderwijs in Nederland een warm hart toedraagt. De ramen en deuren moeten open! Nodig iedereen uit die belang stelt in de toekomst van de universiteit en daarmee in feite ook de toekomst van ons land! De programmaonderdelen worden ook niet alleen door academici verzorgd. Ook niet-academici, ondernemers, onderwijzers, kunstenaars en muzikanten zullen met een frisse blik op hun eigen manier bijdragen aan het debat.

We willen dat het debat over de toekomst van de universiteit niet alleen binnen de muren van de universiteit gevoerd wordt, maar een heus maatschappelijk debat wordt! Dit debat is al gaande, maar verdient meer aandacht. Het wordt tijd de krachten te bundelen en de verschillende partijen samen te brengen. Dat willen we doen in aanloop naar de nacht, via sociale media en publicaties in NRC Handelsblad – onze mediapartner in dezen – en via andere media die belang stellen in onze zaak.

De Nacht van de Universiteit zelf is het voorlopige brandpunt van dit debat. We hopen op zoveel mogelijk deelnemers – vanuit de universitaire gemeenschap zelf en daarbuiten! Daartoe hebben we een uitdagend en inspirerend programma weten samen te stellen, dat mede mogelijk is geworden dankzij de onbaatzuchtige betrokkenheid van zoveel leden uit de universitaire gemeenschap! Daar bedanken we hen hartelijk voor; en daar zijn we ook best een beetje trots op! Het biedt ook perspectief voor onze ambitie!

De komende weken zal het programma nog wat worden uitgebreid – afhankelijk ook van wat er nog door jullie wordt ingebracht! Dus doe vooral mee en meld je met eigen initiatieven!!Meer onderdelen uit het programma

Bekijk al het Nieuws

Debatdeelnemers & Sprekers

Bekijk Minder Bekijk Meer

De locaties

Het initiatief voor de Nacht van de Universiteit komt van "Comité Nacht van de Universiteit"

Sponsor Het Evenement

Contact